Danske Nyheder

BLA*net var den første, danske virksomhed med regelmæssig, nyhedsformidling på internettet. Vort første daglige nyhedsresume udkom officielt 6. januar 1993, men vi havde da i næsten 3/4 år udsendt nyhedsresumeer til en lukket e-postliste i Californien. Det omkring marts 1993, at vi gik over til at skrive nyhederne på en Linux-maskine - Carina, som vi fik lov til at overtage i forbindelse med fratræden fra den daværende arbejdsgiver. Dertil skrev vi de første "shellscripts", som hjalp til med at fordele nyhederne, og som i løbet af tiden har udviklet sig til et lille produktionssystem, som er fleksibelt og optimeret til den særlige form for nyhedsformidling.

Nyhedslisten i Californien, som i dag kører fra sunsite.auc.dk i Aalborg, var stedet for Danske Nyheder blev udviklet. Hoveddistributionen kører nu som en selvstændig liste (også fra sunsite.auc.dk), med ca. 1300 fast abonnenter. Dertil kommer en række andre lister, en www-server og en gopherserver. Tidligere har man også kunnet finde nyhederne på andre, servere - både lukkede og åbne, f.eks. Politiken Online, DTI, www.forum.dk. Nyhederne debuterede på www.forum.dk 1. august 1995. Siden november 1998 har vi haft egen webserver: www.danske-nyheder.dk. Nyhederne har i alle årene været gratis. Indtil og med 1999 støttet af frivillige indsamlinger blandt læserne, men herefter sponsoreret af BLA*net.

DilleSport

DilleSport startede som et dagligt tillæg til Danske Nyheder august 1994, men debuterede august 1995 på www med DilleSport Special. Det skete med den første direkte dækning af en større international sportsbegivenhed, For OL i Atlanta. DilleSport Special har udviklet sig til primært at være en www-specialitet, med særlig vægt på badminton og kvindehåndbold. Den første begivenhed blev dækket ved hjælp af fax og telefon, men hurtigt gik vi over til portable PC'er, digitale kameraer og mobiltelefon. DilleSport Specials højdepunkter er OL i Atlanta 1996 - dækket delvist fra Danmark i starten. Umiddelbart efter Handicap OL samme sted, hvor vi var en af de få steder overhovedet i hele verden, der dækkede begivenheden. Kvindelandsholdets triumfer - EM og VM - må også fremhæves og sidste, men ikke mindst, badminton-dækningen. Vi har været faste deltagere i All England siden 1996, VM og de danske turneringer Danish Open og Copenhagen Masters. I 1999 var højdepunktet VM, der fandt sted i Brøndby 10 - 21. marts. Ved EM i Bulgarien 1998 var DilleSport eneste danske presserepræsentation. DilleSport Special har også nu eget webserver: www.dillesport.dk.

Redaktioner

Leif Andersen er ansvarshavende redaktør for Danske Nyheder og DilleSport. Dille Andersen grundlagde DilleSport, men udgør nu den udsendte i Storbritannien og andre steder. Tilsammen udgør de redaktionen på begge udgivelser. Redaktionen er ulønnet, ligesom en række frivilige, der fra tid til anden giver en hjælpende hånd (eller et villigt tastatur) til at "få nyhederne ud". Abonnement (for Danske Nyheders e-postudgave) styres af Freddy Jensen, der også arbejder frivilligt og ulønnet. 

Teknologi - distribution

Indtil udgangen af 2000 lå Danske Nyheder og DilleSport Specials på vor egne server, der takket være et sponsorat fra TeleDanmark Internet (tidl. DKnet) var koblet på internettet via en permanent, omend langsom linie.

I starten af 2000 blev den direkte forbindelse udfaset, og vi kørte på eksterne servere, hostet af WorldOnline. Vores interne netværk er bibeholdt og kører nu via ADSL og med to uafhængige ISDN-routere som backup. Open Source programmet sitecopy bruges nu til at opdateret de eksterne webservere med indholdet fra de interne. Siden 1. april 2003 er de to eksterne sites flyttet til en special server på vores ADSL-opkobling. I fremtiden vil en del af serverne igen blive flyttet til eksterne servere, da det er både billigt og meget sikrere end en ADSL-opkobling.

Teknologi - produktion

De mange års daglige praktik med udsendelse af nyhedsresumeet har udkrystaliseret en enkel og hurtig teknik, der er karateriseret ved, at den automatiserer alt, mekanisk gentaget arbejde. Det tager ca. 2 timer at producere nyhederne, og heraf anvendes nu 2 - 5 minutter på det praktiske: formatering og afsendelse af nyhederne. De produceres i HTML, 7-bits ASCII, 8-bits latin 1 (Windows tegnsæt), Mac-tegnsæt og en postscript-version, beregnet på fax-distribution. Dog er der i dag kun modtagere til de 2 første versioner. Hovedparten af produktionstiden er derfor helliget selve udvælgelsen og skrivning af nyhederne. Dette intellektuelle arbejde har vi ingen ambitioner om at automatisere.

Teksten til højre er skrevet 5. juni 2003.

Siderne hostes fortsat på egne servere. Vi har to ADSL-forbindelser som vi kan skifte trafikken i mellem. Vi overvejere stadig eksterne servere - men nu er det selvfølgelig Cloud-teknologi vi arbejder med.

Danske Nyheder

Vi indstillede produktionen af nyheder i maj 2004, men siderne findes stadig.

DilleSport Special

Blev produceret frem til 2008 - de sidste år som en Wordpress Blog, hosted på egne servere.

Formålet med begge sites har altid været at prøve de nye teknologier i praksis. Det lykkedes ikke undervejs at finde en forretningsmodel, der holder - og det ser stadig ikke ud til, at vil lykkedes foreløbig.

Hvis du har en god ide, kontakt gerne Leif Andersen på e-mail på leander@blanet.dk
og lad os diskutere det.