[BLA*net Online]
[ English Version ]
Sidst rettet: 22. juni 2004, 00:05


Konsulentkompetancer

[ Detaljeret CV ]

Resume

Leif Andersen (LA) er født i 1954, uddannet Civilingeniør, retning E i 1980.

LA har arbejdet med IT i 25 år, primært i udviklingsafdelinger hos EDB-leverandører inden for netværk og mindre computersystemer (PC og minidatamater) . LA's er især istand til at sætte sig ind i komplicerede teknologier ret hurtigt og til ekspertniveau. Siden 1996 har han arbejdet med Java-teknologi, siden 1999 med J2EE (Servlets, JSP, osv.) på platformene Apache Tomcat og Websphere. LA har desuden arbejdet med kvalitetsikring af udvikling og drift, herunder konfigurationsstyring, versionering og evaluering i hele sin professionelle karriere. Linux og Open Source har LA beskæftiget sig med siden 1993.

IT-færdigheder

Detaljeret oversigt over de vigtigste IT-teknologier og produkter, som jeg har arbejdet med. Listen er ikke komplet, men udvalgt ud fra dels relevans i dag, dels udfra interesse.

Niveauforklaring: User er daglig bruger og Ad hoc programmering, Adv betyder Superbruger eller Seriøs programmering, Expert er Ekspert (Rådgiver/Coaching) og Guru er toppen!
  Version Niveau Siden (år)
Teknologi/Metoder  
Struktureret Analyse og Design - Adv 1980
Objectorienteret Analyse og Design (OOA/OOD) - Expert 1988 X
Programmering - Guru 1976 X
Testmetodik - Expert 1985
Kvalitetssikring (QA/QC) - Adv 1986
Konfigurationsstyring - Expert 1985
Databasedesign - Adv 1988 X
Datamodellering - Adv 1988
Systemdesign - Expert 1988
Projektledelse - Adv 1980
Operativsystemer (UNIX)  
Linux all Guru 1993 X
AIX 4.x Expert 1994
BSD (for VAX), Altos, Sinix, Xenix] - User 1986
Supermax, Interactive, AT&T (for PC) System 5 Adv 1988
Operativsystemer (Andre)  
VAX/VMS - User 1986
IBM VMS, DOS/VSE - User 1976
IBM OS/2 Alle indtil warp 4 Expert 1993
MS-DOS 2.11+ Expert 1984
MS-Windows 3.x Adv 1990
MS-Windows 95/98/2000 User 1995
MS-Windows NT 4.0 Adv 1997
MS-Windows XP/2000 User 2004
Netværksprogrammel  
LAN/Manager (a.k.a. IBM Lanserver), 2.x Adv 1990
TCP/IP (Windows & UNIX), v4, v6 Guru 1990 X
Novell 2.11 Adv 1989
Brugsprogrammel  
StarOffice 5.x Adv 1999 X
MS-Office 4.2+ User 1994
Lotus Notes, cc:Mail 4.x User 1995
Supermax Kontor, UNIPLEX - User 1986-88
WordPerfect, 4.x, 5.1, 6.0-8.0 Adv 1986
Server  
Samba 1.x - 2.x Expert 1997
Apache 1.x.x, 2.0 Expert 1994 X
Websphere (Developer) 2.x, 4.0, 5.0 User 2000 X
BEA Weblogic 7.0, 8.1 Adv 2002 X
Jakarta Tomcat 3.x, 4.x, 5.0 Expert 2000 X
Databaser  
Postgresql 7.x.x Expert 1999 X
MySql 3.2x.xx Expert 1999 X
Oracle (SQL*plus & SQL*forms) 6.x & 8i Adv 1988
Informix, Cullinet, DBase III, Reflex, Filemaker, Ingres II - User 1986
Udvikling  
Java Standard Edition (J2SE) Java Beans, Log4j All Guru 1996 X
Java Enterprise Edition (J2EE) Servlets, JSP, Struts, EJB All Expert 2000 X
Java NetBeans (Sun's Forte for Java) 3.x (2.x) Expert 2001 X
Visual Age for Java 2.x, 3.x (Linux / MS-Windows) Expert 1998
Eclipse 2.x Adv 2002 X
WSAD 5.1.2 User 2004 X
C - Expert 1982
C++ - Adv 1994
Pascal, Modula 2 - Expert 1975
Assembler (for IBM/370, Intel 80x86, Zilog Z80, Motorola 6800 & 68000, Digital PDP-11 & VAX, mikro-controllere: 8031, Z8, 6803, H300 og H500) - Adv 1974
REXX (OS/2), Visual Basic, Javascript - User 1994
perl 4.x, 5.x Expert 1996 X
CVS 1.x Expert 2000 X
VisualAge for Java team repository 2.0, 3.0, 3.5 Expert 1999
UNIX-værktøj ( make, groff, gawk, bash, ksh) - Expert 1986
Webudvikling  
PHP, 3.x, 4.x Expert 1998 X
CGI, HTML, XML, SGML - Expert 1990 X