Introduktion

Jeg er født den 6. april 1954, er gift med Bodil Andersen og har ingen børn. Uddannet som civilingeniør (retning E) i juni 1980.

Alle former for spændende udfordringer har interesse - det kan være på freelance basis eller på egentlige konsulentkontrakt.

Som selvstændig arbejder Bodil og jeg under navnet BLA*net, (Bodil & Leif Andersens Netværk). BLA*net udvikler Open Source systemer, publicerer websider, arbejder med digitale medier (billeder og video), samt praktisk og håndværksmæssige ydelser.

Vi samarbejder med flere af de store danske konsulenthuse om langtidskontrakter hos store virksomheder, f.eks. 7N og Twins Consulting.

De seneste år har det primært været hjælp til udvikling og drift af netbank-systemer i Danmark, Norge, Færøerne og Sverige, herunder systemer til login og signering. Se nedenfor for detaljer.

BLA*net udgiver p.t. klubblade (papir), klubwebsider og event websider inden for badminton. For eksempel for Danish Junior Cup siden 2008.

BLA*net startede med at udgive "Danske Nyheder" og "DilleSport", elektroniske nyheder på dansk fortrinsvis for danskere i udlandet. "Danske Nyheder" er den ældste, danske nyhedstjeneste på internet (første udgivelse 4. januar 1993 - sidste 2. maj 2004). Webversioner findes stadig på http://www.danske-nyheder.dk og http://www.dillesport.dk/. (Siderne er under rekonstruktion, da en del af indholdet er blevet beskadiget under de utallige system opgraderinger)


Andre udgaver:
[ Vis Leif Erik Andersens LinkedIn-profilMin LinkedIn profil | EU CV (PDF) | EU CV (DOC) ]

Planlagte aktiviteter

2013-04-09 -
2013-12-31
Java-udvikler i et projekt, der implementerer Webservice-API til ny GUI-frontend for producent af foreningssystemer. Værktøj er Eclipse med Ant-build og OC4J/Oracle som afviklingsplatform.


© DilleSport
...I solnedgangen ved arbejdspladsen.

[ Karriereforløb | Faglige færdigheder | Kurser og uddannelser | Sprog | Fritid m.v. ]

Post adresse

     Husumvej 118
     2700 Brønshøj

Øvrige adresser

Tlf:  20 25 07 23
e-post:	leander@blanet.dk
web:  www.blanet.dk

CVR: DK 17 77 53 91

Karriereforløb

Siden marts 1999

Selvstændig i BLA*net på fuldtid. Konsulentvirksomhed som underleverandør til andre konsulenthuse. De vigtigste projekter har været:

januar 2013 - marts 2013: Analyserede eksisterende web-sted (Markedsbooking.dk) baseret på en LAMP-stak (Linux, Apache, PHP, Mysql), og udviklede ny funktionalitet, samt ydede støtte til drift og migrering af brugerdata. Brugte Eclipse i Fedora-version med Git-versionering.

august 2004 - december 2012: J2EE-udvikling og driftsstøtte i den finansielle sektor. Nøgleord: netbank, sikkerhed, NemID, BankID (Norge), BankID (Sverige), Cryptomathic Apache maven, eclipse, weblogic, portlet-framework.

Projekter for Skandinavisk Data Center - SDC:

 • Idriftssætte de sidste dele af et større projekt omkring håndtering af udlandsbetalinger i norske netbanker.
 • Standalone web-frontend for webservices til digital underskrift af dokumenter og arkivering. Beregnet til brug for netbanker i Danmark, Sverige og Færøerne. Dertil støtte for login med OCESII og svensk BankID - og en PDF-viewer applet for dansk/færøsk visning af dokumenter.
 • Udvikling af Netbank portlet til understøttelse af Mobilpenge-systemet (kodenavn BankSMS)
 • Design og udvikling af DanID's NemID system for login og autorisation (signering) i SDC's Netbank-framework for danske banker. Forestod også batch massemigrering af kundedata til NemID.
 • Færdiggjorde (test og support) udvidelse af Netbank sikkerhedssystem (Cryptomathic) til at bruge mobiltelefon og SMS i forbindelse med login og signering.
 • Singlesignon-funktionalitet til Netbank for adgang til PensionsInfo og Letpension.
 • Udviklet system til at præsentere navn på modtagere af FI-kort (Giro-kort). Batch system til daglig opdatering af database og modifikation af portletter til opslag i database.
 • Deltog i projekt Bifrost, reimplementering dansk netbank med flersproglig support samt ny funktionalitet, herunder ny applikationsfirewall. Konfigureret sidstnævnte til Maven2.
 • Deltog i projekt Terra som reimplementerede danske netbank-portletter og ny funktionalitet til brug i norske netbanker. De sidste 6 måneder af projektet driftsunderstøttelse (3. level support, fejlrettelser og ændringsønsker).

Juni 2012 oversatte jeg Open Source Wiki-systemet XWiki til dansk.

Hver oktober siden 2008 designet og drifted event-website for turneringen Danish Junior Cup, samt leveret PC og printer til dommerborde og resultatindsamling for holdturneringen. Hjemmesiderne drives af OpenCms, på egne servere og al software vi bruger er Open Source.

September 2006 - november 2008 Flyttede DilleSport dækning til Wordpress platformen.

Juli 2004: Udvikling af fase 2 af hotel loyalitetskortet. Det skete som en direkte underleverance, udviklet og funktionstestet på eget udstyr. Der blev brugt Netbeans, Oracle database og OCI4J. Aflevering strakte sig over hele efteråret.

November 2003 - juni 2004: Udvikling af middleware programmer i BEA Weblogic WLI and Workshop (8.1). Middleware projekt til kundesupport i mobilbranchen. Support af BEA og konfigurationsstyring af server programmel. Operationsprocedurer og 2. niveau support efter systemet er gået i drift.

Juli-oktober 2003: Udvikling af Java/J2EE-baseret hotel loyalitets kort system, inklusiv understøttelse af administrative funktioner. Oracle JDeveloper, Application Server og database.

Juni 2003: Udvikling af Java/J2EE baserede interne systemer (EJB 2.0/Xdoclet/ JBoss miljø) for en mindre, dansk internetvirksomhed (hosting).

Januar 2003: 3 dages kursus - Objektorienteret design med UML. Nyt kursus , uafhængigt af programmeringssprog.

November - december 2002: Introduktion til Java for samarbejdspartner. 5 dages one-on-one med eksitsterende materiale (på engelsk) og senere 2 x 5 dages klasseundervisning med samme materiale, men på dansk i Århus og København.

November 2002 - august 2006: Dækkede badminton turneringerne Realkredit Danmark Open og Copenhagen Masters. for DilleSport. Siderne er skrevet i PHP som en forenklet front-end til en PHP-nuke database. (En del artikler er desværre utilgængelige p.t.)

Oktober 2002: Afholdt 3-dages kursus i Java JSP for forretningspartner. Materiale baseret på bogen "The Complete Reference JSP" af Phil Hanna.

September 2002: 4 dages koncentreret introduktion til Java. Kurset blev afholdt på engelsk for 2 programmører med udenlandsk baggrund.

Juni-Juli 2002: Deltog i udvikling hos samarbejdspartner af et fly-reservationssystem. Systemet havde automatisk opslag af mulige rejseruter (med check af udsolgte afgange), kobling til kreditkort-betalingssystem og udskrivning af billet med stregkode id. Projektet gennemført på 10 dage, med 3 udviklere ialt. Rolle: Tekniske projektleder, coach og udvikler. Teknologi: Java, Servlets, JSP, MySQL database og SuSE Mainframe Linux m. Tomcat som driftsplatform. Udviklet i Forte4Java på Windows 2000.

Marts 2002: 3 dages workshop med Linux i større netværk, med fokus på sikkerhed (overvågning og firewalls), distribueret login, administration - og shellprogrammering.

Februar 2002: Introduktionskursus til SQL og MySQL, 4 dage. Udviklede kursusmateriale og en test database ("Eskualien"), med knap 100.000 dataelementer spredt i flere tabeller. Kurset var en del af et større uddannelsesforløb for Java-programmører, og blev udført for en samarbejdspartner.

September 2001 - december 2001: Arbejdte hos en samarbejdspartner med udvikle delfunktioner i et e-handelssystem, ved brug af java, servlets og jdbc-databaser. Kunden er en stor distributør af IT-systemer. Værktøj: Forte for Java.

Februar og september/oktober 2001: Udviklet og afholdt en række 2-dages introduktion til udvikling med J2EE teknologier (servlets, JSP, EJB og JDBC-databaser), med hands-on øvelser i de grundlæggende programmeringsteknikker. Kurserne blev holdt for programmører med grundlæggende kendskab til Java og nogen programmeringserfaring. Alt blev afviklet in-house på kundernes eget udstyr.

November 2000 - juni 2001: Via samarbejdspartner ansat hos en stor dansk e-handelsvirksomhed inden for mobilbranchen. Opgaven lød på hjælp til javaprogrammering, men på baggrund af projektets fremskredne status kom det til at handle mest om test, debugging, versionstyring og kvalitetssikring. Fik forøget erfaringen inden for dette område, samtidig med, at jeg kunne tilføre kunden en hel del erfaring på dette område. Fik genopfrisket brugen af Open Source programmel CVS, gnumake, og stiftede et indgående kendskab til NetBeans. Også en del ny Oracle (version 8) erfaring, ikke mindst i forbindelse med Java (og JDBC). Produktionsplatformen var AIX, udviklingsplatform både AIX og Windows NT 4.0

December 1999 - december 2000: Flere undervisningsforløb i grundlæggende Java, vidergående Java, Linux introduktion, Samba og Apache workshops for medlemmer af Prosa. Komprimerede java-træningskurser for medarbejdere i Bording Data.

Maj 1999: Badminton VM 1999 i Brøndby. IT-konsulent for arrangørerne, DBF. Teknisk bistand til opsætning af lokalnetværk og resultatsystem, herunder offentliggørelse på internettet af resultater på engelsk. Et halvautomatisk system, skrevet i Perl og Cron, til publicering af resultaterne blev udviklet undervejs til erstatning for fejlbehæftet kommercielt resultatsystem. En Linux/Samba i et Windows 95/NT netværk var platformen. Resultaterne blev offentliggjort på International Badminton Federations (IBF) daværende officielle hjemmeside. blev formateret og publiceret fuldautomatisk via et specialudviklet Perl-script.

April 1999 - November 1999: Det første store java-projekt var, som konsulent på US2000-projektet hos SU-Styrelsen, hvor jeg supporterede 6 java-udviklere (5 applikationsudviklere og 1 systemudviklere). Arbejdet udførtes på kontrakt med CSC Danmark (april - november 1999), og var en forlængelse af ansættelse i CSC. (Se under karriere nedenfor.) Værktøj var Visual Age for Java Enterprise Edition (v.2.0), platforme Windows 95 (klient/udvikling) og IBM AIX (webserver). Projektet blev i ComputerWorld februar 2000 fra kundens side erklæret en succes - inden for tid og budget.

Juni 1994 - marts 1999

Oprettet og drev BLA*net som fritidsfirma.

September 1993 - marts 1999

Systemingeniør i CSC Danmark Deltagelse i design, planlægning og implementering af nyt client-server system til administration at Statens Uddannelsesstøtte. Det er en internetbaseret javaimplentering, med stort genbrug af kundens eksisterende Natural-kodede programmer på VSE-mainframe.

Andre opgaver i CSC Danmark var

 • at udarbejde notater om strategiske teknologier.
 • Søgt efter og afprøvet nye teknologier med hovedvægt på internet, client/server og år 2000 problematik.
 • Udviklet prototyper og intranet CGI-webløsninger med perl og shellscripts,
 • Projekter omkring IT-sikkerhed (DCE, kryptering), borgerkort (smartcards).
 • Eksterne konsulentopgaver med rådgivning overfor Københavns Politi og Post Danmark.
 • Prototype for Tast-selv-service Told & Skat 1996 (ide, implementering og drift af dial-in version).
 • Deltaget i installation af Seer HPS 4GL-værktøj,
 • rådgivning om decentral print på centrale systemer.
 • Udarbejdelse af tilbud til storkunder.

[CSC Danmark hed tidligere Datacentralen A/S]

Januar 1988 - maj 1993

Produktansvarlig (Product Manager) for PC systemer og ekstraudstyr, basisprogrammel DOS/Windows, Modemer, Multiplexere, stregkodeudstyr og kasseterminaler (Point-of-Sales) i Dansk Data Elektronik A/S (DDE - nuværende E-huset). Gruppeleder periferiudstyr (januar 88 - april 91).

Arbejdet omfattede ansvar for leverandørkontakt, produkt-test, produkt-modning, støtte til salgs- og serviceafdelinger, markedsundersøgelser og udstillingsbesøg (CeBit og Comdex). Produkterne var beregnet til at integreres med DDEs øvrige produkter til en færdig løsning, og omfatter både HW og nødvendig programmel (f.eks. MS-DOS og devicedrivers for PC). Produktansvar inkluderede også UNIX for PC'er (Interactive og AT&T).

Desuden har jeg været leverandørrepræsentant for DDE i følgeudvalg hos Dansk Standard omkring ISO 9241, Skærmarbejdspladsens Ergonomi, fra 1989 til 1992 og deltog i interne udvalg om ISO 9000 certifikation i DDE.

August 1986 - december 1987

Projektleder for decentral databehandling i Alm. Brand af 1792 Arbejdet her bestod i leverandørkontakt og konsulentvirksomhed for ledelsen, da projektet ikke blev igangsat i ansættelseperioden. Planlagde og "gennemtrumfede" en nødløsning for en enkelt afdeling. Desuden systemadministration og udvikling på UNIX-maskiner, pga. opbygning og test af prototyper til projektet.

Februar 1985 - juli 1986

Configuration Management og Quality Assurance ansvarlig i Chr. Rovsing A/S af 1984. Indtil januar 86 udstationeret på Air Canada Data Network (ACDN) projektet i Toronto, Canada og siden på hovedkontoret i Ballerup. I afdeling PMD/PCQ Stedfortræder for afdelingslederen maj - juni 86 Arbejdet bestod i at indføre forebyggende kvalitetssikring af programmel, versionskontrol og fejlrapportstyring.

Januar 1984 - januar 1985

Udstationeret (2 omgange) på ACDN-projektet, først for Chr. Rovsing A/S siden efter rekonstruktionen, Chr. Rovsing A/S af 1984. Programmeludvikling af terminalkonvertere (vt100 til/fra synkron terminal), diverse småopgaver (Z80 assembler), forbedring af udviklingsiværktøj til mikroprocessorer (på en VAX under VMS og UNIX)

Juni 1980 - december 1983

Projektmedarbejder på L.M.Ericson Network (LMENET), først for Chr. Rovsing International A/S, siden sammenlagt med Chr. Rovsing A/S Designede og programmerede et realtidsoperativsystem og forskellige IBM-batch terminaltilslutninger for LMENET, systemansvarlig for mindre udviklingsmaskine (DEC PDP-11). Blev udlånt til større specialopgaver, bl.a.:

Juli 1982 - august 1982

Udstationeret hos Chr. Rovsing Corporation A/S i Californien, USA som konsulent i et projektdesign for det amerikanske luftvåben.

August 1977 - maj 1980

Aften- og nat-operatør på IBM 370 anlæg (DOS/VS) hos Fona Radio A/S i Herlev. (Ved siden af studiet).

Faglige færdigheder

Se også konsulentfaglige kompetancer.

Ekspertniveau (generelt)

EDB-programmering, EDB-drift, Systemkonstruktion, Informationsteknologi, Netværk, Datakommunikation, Datamatteknik, Digitalteknik, Teleteknik, EDB-sikkerhed (herunder internet), Elektronik, Kvalitetsstyring ISO 9000, Ergonomi (ISO 9241) Kvalitetsikring, Testmetodik, Markedsøkonomi, Markedsanalyser, Økonomi, Præsentation og (engelsk) forhandlingsteknik. Finansielle IT-systmer (Netbank og sikkerhed).

Maskinel (Hardware)

PC'er , server, desktop, laptop, printere, videoterminaler (også X HW), LAN/WAN arkitektur og standarder, tablet (MS-DOS og Android), kasseterminaler.

Andet (EDB-maskinel iøvrigt - Historisk) RS6000 (IBM), Alpha (Compaq/DEC), Supermax (DDE), MX500 (Siemsens), Altos, 370 (IBM), CR80 (Chr. Rovsing), VAX & PDP-11 (DEC), Microprocessor udviklingssystemer fra INTEL og HP.

Andre faglige interesser

Elektromedicin, Robotter, Styring, Regulering, Procesteknik, Analogteknik, Proceskontrol, Transducerteknik, Akustik, Elektriske maskiner, Ensrettere & Thyristorer, Lavfrekvensteknik, Mikrobølgeteknik, Statistik. Radiokommunikation, Print, CAD/CAM, Service, Indkøb, Tilbudsgivning, Standardisering, Salg, Dokumentation, Projektledelse/-styring.

Sprog

Engelsk på forhandlingsniveau, både skriftlig og mundtlig, tysk kan forstås, kendskab til russisk (Gymnasiet 1970-1973, ikke vedligeholdt)

Kurser og Uddannelser

Juni 2000

(2 days) Java University - Fast Track Java Certification (JavaOne, San Francisco)

Juni 1998

(2 dage) Java - Professionel Progammering (Dansk Teknologiske Instituti, DTI)

Maj 1998

(3 days) Lokalnetværk 2 - Praktiske netværk (DTI)

Marts 1996

(3 dage) Client/Server-programmering med DCE (Learning Tree International)

December 1994

(3 dage) AIX Advanced Administrator (IBM Danmark)

Februar 1993 - juni 1996

Ingeniørernes Lederuddannelse (EBA) Kursus efter arbejdstid på Ingeniørhøjskolen, Københavns Teknikum, Ballerup.

September 1973 - juni 1980

Civilingeniør-studiet (cand. polyt) på Danmarks Tekniske Højskole (nu Danmarks Tekniske Universitet) i Lyngby. Retning E. Speciale: System til statistik-opsamling fra algol-compiler på mainframe (IBM 370 assembler).

Fritid

Radioamatør (OZ1BBM), amatørteater, nyhedsudsendelser astronomi, rejser, London, musik (også udøvende).

Andet

Bestyrelsesmedlem i Kommercielle Linux Interessenter i Danmark (KLID) - www.klid.dk.